چشم انتظار

تک و تنها در اين اتاق بی روح
مانده ام همراه خاطرات ديروز
دلم گرفت از بس گفتم مياد
آخه تا کی باشم چشم انتظارت
شايد اين لحظه که هستم به يادت
تو باشی همراه دل بستگی هات
باشی همراه دل دادگی هات
شايد ...

ناصر زاره زهی

/ 0 نظر / 5 بازدید