چشم به راه

به تابوت ساز بگویید
روی تابوتم
درست جلوی چشمانم
روزنه ای باز کند!
تا چشمان باز همیشه به راهم
پس از مرگ هم
نگاهش را به انتهای جاده بدوزد
هر چند دیر .....
ولی او می آید
بين ما قراری هست...
الهام ایمانی
/ 0 نظر / 6 بازدید