به من نگاه کن

از تو عبور می کنم، فقط نگاه می کنی

من اشتباه می کنم، تو هم گناه می کنی

ازم عبور می کنی، ببین سقوط می کنم

به من نگاه کن بزن، فقط سکوت می کنم

از تو عبور می کنم، فقط نگاه می کنی

من اشتباه می کنم، تو هم گناه می کنی

به من نگاه کن نترس، من به تو مبتلا شدم

به موج می زنم ببین، چه ساده ناخدا شدم

به من نگاه کن بگو، کجا رو زیر و رو کنم

کدوم گلایه رو بگم، چه دردی آرزو کنم

به من نگاه کن برو، فاصله باورم بشه

در انتظار بودنت، عذاب آخرم بشه

ازم عبور می کنی، ببین سقوط می کنم

به من نگاه کن بزن، فقط سکوت می کنم

به من نگاه کن بگو، کجا رو زیر و رو کنم

کدوم گلایه رو بگم، چه دردی آرزو کنم

به من نگاه کن برو فاصله باورم بشه

در انتظار بودنت عذاب آخرم بشه

/ 0 نظر / 5 بازدید