مناجات


اميد وارم به مفهوم و معنای واقعی اين ماه نزديک تر بشیم

الهی

نور تو چراغ معرفت بیفروخت   دل من افزونی است

قروب تو چراغ وجد بیفروخت  همت من افزونی است

بود تو کار من راست کرد   بود من افزونی است

الهی

از بود خود چه دیدم مگر بلا  از بود تو همه عطاست  و وفای به بر پیدا و به کرم هویدا

ناکرده گیر کرد رهی و آن کن که از تو سزا .

الهی

ضعیفان را پنهاهی مومنان را گواهی چه بود که افزونی و نگاهی ؟

الهی

چه عزیز است  او که تو او را خواهی از در بگریزد  او را در راه آوری

طوبی آن کس را که تو او رایی آیا که تا از ما کرایی ؟

بر گرفته از مناجات نامه - خواجه عبد الله انصاری

/ 0 نظر / 5 بازدید