دوباره آغاز

سلام

نمی دانم در  این متروکه به که سلام کردم

اما باز می خواهم برگردم می نویسم برای خودم

برای تنهایی خودم من و خودم به تنهایی عالمی هستیم

سلام رهگذر های وبلاگی سلام عاشق ها . سلام دچار های همدرد مشترک

پس سلام به آغاز دوباره یمان سلام به شروع پر شوقمان

سلام وبلاگم چقدر تلاش کردم این همه سال تنها نمونه !

هر چند ماهی می امدم و براش ............. می چیدم

بهش امید می دادم که بر میگردم چقدر خوب که تصمیم گرفتم برگردم بنویسم

اونم در شرایطی که با وجود تلگرام اینستا گرام و بقیه نرم فزار های اجتماعی که داخل هر گوشی نصب هست . تنهایی اینجا دلچسب تره !

 

/ 0 نظر / 66 بازدید