چشم انتظار ذره ای مهر

125.png کاش جایی بود که میٍ شد آدم برود آنجا بنشٍیند و به هیچ چیز فکر نکند ، جایی که آٍدم ذهنٍش را خالی کند،

و بگذرد از تمام حس هایی که از بیرون می آید و مالٍ خودشٍ نیست. /. خلأ./

* نشسته ام در این ویرانه ای که نامش دل است ، و به نورافشانی ستاره هایت خیره شده ام ،

چشم انتظار ذره ای مهر تا حل شوم درکهکشان هایت ،، تا بگذرم از آسمانت ،،، و هر چه سوسوی ِ ستاره هایش!

* گاهی هم آدم باید از دست بدهد ... برای قریب تر شدن ... حتی آنچه را که ندارد ... با رغبتِ تمام ! ...

 خدایا مرا با دلٍۤم دوست تر کن

 بگذار بـشِناسَمَشْ ، تا بدانم در خانه ات بهتر است چه بگذرد .

تا روشن نگٍهش دارم این خانه را ،‌از آنگونه که پٍسندت است . یادم بده تعدٍاد تپشٍهای قلبم ، مسیر های خون رسانَش،شدت جریانش نه ذره ای کم باشد از آنچه تو می پسندی و نه ذره ای بیش! 125.png

125.png راهنمایم باش125.png


/ 8 نظر / 335 بازدید
masterazar

@sobhvaman احتمالا امکان پذیر باشه ولی وقتی بشه که دور برمون خلوت باشه بیشتر میشه هواسمون جذب هدفمون باشه

pooriapooria

سلام حراج کتانی و تی شرت به مدت محدود در فروشگاه مدشو www.modsho.com