گلچهره مپرس

گلچهره مپرس آن نغمه سرا از تو چرا جدا شد
گلچهره مپرس پروانهء تو بی تو کجا رها شد
مپرس
مپرس

مرنجان دلــت را
رها کن غمت را رها کن
مخور غم مخور غم نـــگارا

گلچهره مپرس آن نغمه سرا از تو چرا جدا شد…
مپرس
مپرس

این روز ها سرمان شلوغ است نیشخندمژهخواستیم یک مطلبی نوشته باشیم صرفا جهت درج مطلب از خود راضی

/ 0 نظر / 7 بازدید