غروب

غروب دل انگیزی است با تو پیمودن یک راه

یک راه سخت چه شیرین می شود

ببین اگر دروغ باشد

کوهی زیر پایمان نیست

هر پرنده ای مردنی است

و رود بی آب

با من این راه را بیا تا به آخر

خوشبختی یعنی همین

رضا آشفته
/ 0 نظر / 5 بازدید