اولین تپش های عاشقانه قلبم

 

 چند بیت از نامه فروغ فرخزاد که برای همسرش پرویز سروده بود

شعر از فروغ فرخزاد تقدیم به پرویز 

دلم میخواهد انقدر کوچک بشوم  که

به قدر یک پرنده باشم ان وقت پر بزنم

و بیایم پیش تو ... 

/ 0 نظر / 6 بازدید