درست است من آتشم بترس از شعله های زیر خاکستر

درست است من آتشم

گرم و مهربان , بخشنده گرما

و در عین این مهربانی و بخشندگی

می سوزانم اگر ....

درست مثل زره های آتش زیر خاکستر غر میگیرم و می سوزانم

پس بگذار مهربان باشم و بخشنده 

/ 0 نظر / 74 بازدید