ماه شب...

شعر از حميدرضا.ظ
تو نگات یه حسی هست
من و مجنون می کنه
خستگی و غممو
زودی درمون می کنه
یاد داغ نفست
نفسو بند میاره
بوسه ی لبای تو
چشامو هم میاره
می سوزونی تنمو
حس تو حس منه
یه نگات برای من
منو از حال می بره
تو من و ناز می کنی
عشق تو مال منه
پرپرواز واسه من
دل تو ماه شبه...

/ 0 نظر / 5 بازدید