انسداد شب

دلداده ای شکست، درآه و ناله ها
از سردی زمان، درانجماد شب
شب در سکوت و دل، غرق نهيب عشق
از پرسه های غم، درامتداد شب
گويد سخن زآن نامردمان روز
لبريز شکوه ها، دراعتماد شب
گويد سخن حزين از هديه ای به يار
بامرگ قلب خويش، درانسداد شب
يا از طلوع نور، در ظلمت خيال
با آرزوی روز، درازدياد شب
گه پراميد و گه مايوس نااميد
گه توبه ای شگفت، درارتداد شب

علی مزاری

/ 0 نظر / 5 بازدید