دارم فکر می کنم ؟

دارم فکر می کنم  چی شد که رفتی                            

دارم فکر می کنم چی شد  دلت مُرد

یکی با اون همه ، تاب و تب عشق                            

 چه جوری شد  سر از اینجا در آورد

دارم فکر می کنم   شاید بفهمم                                 

چرا تصمیمت این شد  ، که جدا شی

چه جوری میشه از ما  من بمونه                                     

 چه جوری میشه تو دیگه نباشی

چه جوری میشه تو دیگه نباشی                          

حالا دیگه تمومه  ، بین ما  ،   این عاشقونه

حالادیگه یاد تو  ، عکس تو  ،  پیشم می مونه          

حالا دیگه تموممه ،  بین ما ،  این عاشقونه

حالادیگه یاد تو  ، عکس تو  ،  پیشم می مونه

هوا تشنست  منم   بی خواب و خسته                            

دارم نسبت به تو دل سرد می شم  

دارم قد می کشم از جای خالیت

دارم ار درد دوریت مرد می شم*

حالا دیگه تمومه  ، بین ما  ،   این عاشقونه        

حالادیگه یاد تو  ، عکس تو  ،  پیشم می مونه 

حالادیگه یاد تو  ، عکس تو  ،  پیشم می مونه

                                دارم فکر می کنم ؟؟؟

*= !!!

/ 0 نظر / 5 بازدید