خون نوشتم

خون نوشتم خون نوشتم

از يك دل داغون نوشتم

از دلي كه خشك شد

مثل كوير پر از تنفر شد

از دلي كه خار شد

زير پا له شد

از دلي كه سنگ شد

با عالم و آدم قهر شد

از دلي كه دفن شد

از تمام خاطره ها محو شد

علیرضا حامدی

/ 0 نظر / 5 بازدید