ساده

دلم از دست خودم سير شد و ساده شکست
در همان پيچ وخم اول اين جاده شکست
پرم از حس نفس های مسيحايی تو
روح سر سبز غزل های مرا باده شکست
آمد از راه پر از غربت و تنهايی من
و چه ساده پر پرواز پری زاده شکست
دو دهه ميگذرد از غل زنجير تنم
که دلم سنگ شد و با دل دلداده شکست
تو برو جاده و تنهايی و من همسفريم
دلم از دست خودم سير شد و ساده شکست

اگرین

/ 0 نظر / 5 بازدید