شقف آسمانی

بيدار منم اگر چه بختم در خواب
هشيار منم اگر چه با رنگ شراب

يک کلبه ی « سقف آسمانی » دارم
در چشمم اگر چه خانه دارد مهتاب

عبد الرضا م عاکف

/ 0 نظر / 5 بازدید