کاری نداره که ...

می دانی اصلا جمله کاری نداره که فقط به تو می آید

عاشق این یک جمله ات شدم که قرار است از این به بعد انرژی بخش تمام کار های نیمه تمام ام بشود : کاری نداره که

مثلا وقتی کم بیاورم یاد این جمله بیفتم و تمام نهایت تلاش را بگذارم برای انجامش و با خودم بگویم کاری نداره که ...

یا اگر قسمت شد به دروغ بگویم یاد ندارم تا تو باز دوباره بگویی کاری نداره  و من افتخار کنم به بودنت .

/ 0 نظر / 64 بازدید