رنگ غروب

آه چه سخته تنهايی
چه سخته لحظه با تو نبودن
اما به ياد تو بودن
آه چه سخته ديدن رنگ غروب
چه سخته بردن يادت زقلوب
کاش می شد در اين لخظه تنهايی
می شدی همرنگ تنم
همرنگ اين رنگ سرخ غروب

ناصر زاره زهی

/ 0 نظر / 5 بازدید