شب زیبا

ی شب- ای شب سیاه
تو هم می توانی مهربان باشی
تو هم می توانی زیبا جلوه کنی
و در تاریکی خودت بدرخشی
بسیار زیبا
چون من اینطور می پندازم
که حتی در سیاهی تو
عشق ها و محبت ها گم نمی شوند
بلکه فقط چهره های دو رو محو می شوند.
.
..
.
از دفتر دیوار سکوت

/ 0 نظر / 7 بازدید