ببين با من چه ها كردي

مرا سالهاست رها كردي
به عشق خود جفا كردي
شكستي دل غمگين من را
خودت بنگر عجب ظلمي روا كردي
چه شبهايي كه تنهايي شريكم شد
دلم خون شد
بببين با من چه ها كردي
در آن ايام دهشتناك
تو اوج فصل سرد سال
قدم بر دل نهادي جان
تو دردم را دوا كردي
مگر شورم حبابي بود
كه اينگونه دل لرزان عشقم را
فنا كردي

دریا مهربان ( مریم)
/ 0 نظر / 5 بازدید