شبانه *

" کامیاری "
اگر کوه اعتمادت را
نسیم فریبی
ویران نگرداند
و ابر دروغی
آسمان آرزوهایت را
تیره و تار نگرداند.

می توانی اندوهت را
در پاره پاره های دلت
پنهان سازی
می توانی صبوریت را
بی واهمه ای
از حنجره های بد گوی حسادت
همچنان تداوم بخشی,
می توانی روزی
" مسیح " باورهایت را
با جرم سادگی
بردار کنی ...

رضا آل علی

/ 0 نظر / 5 بازدید