رهايي

صدا صداي باران است
صداي نازنين يارم
چه بدبختم
از او دورم
به زنداني گرفتارم
من از او هيچ نمي‌ خواهم
نه گرماي وجودش را
نه آن شور حضورش را
همي دانم
همي دانم
به عشق او گرفتارم
چه شبهايي كه بيدارم
صدا صداي باران است
صداي مهربان يارم
صدا را مي‌ شناسم من
صداي آشناييست
..............
صداي آشناييست
نواي آن
چو آهنگ رهاييست

دریا مهربان ( مریم)
/ 0 نظر / 6 بازدید