اشک های بیکسی

غم

غصه ها را بر دلی آزرده میخواهی چکار؟


نوبهارم! یک خزان افسرده میخواهی چکار؟

تو گلستانی که خود سرشاری از عطر غزل


شعر های یک گل پژمرده میخواهی چکار؟

کم که نشکستی ,مرا در این عبور سال و ماه


نازنینا !بلبلی سر خورده میخواهی چکار؟


حاصل این حادثه,مهر تو و پاییز سرد!


عکسی از این قامت, تاخورده میخواهی چکار؟

من که میمیرم از آزار همین بغض غریب


اشک های بیکسی دلمرده، میخواهی چکار؟

شاعر   :  نسیم عباسی نژاد

/ 0 نظر / 5 بازدید