ترانه ات چه غمگین است

ترانه ات چه غمگین است در جشن پروانه ها

مراد دل می ستانی از اندوه مفروش بر نگاهها

ستیز می کنی به رغم میل باطنی ات با من

اگر مرگ من تو را شاد می کند همیشه

من از خود می گذرم اما دیگران را شاد گردان

رضا آشفته

/ 0 نظر / 5 بازدید