تباهی

دل تنگی و شب های سرد
تنهایی و کابوس درد
دنیا زمین بازی و
ما مهره های تخته نرد
پژمرده آن رز سفید
با بوسه های رز زرد
آن کرم ابریشم نمرد
در غصه هایش پیله کرد
وقتی نگاه و آینه
در پشت مشتی خاک و گرد
فرقی ندارد زندگی
در خانه های زوج و فرد

شاعر : ستایش بابایی

/ 0 نظر / 5 بازدید