کسی

کسی دگر مرا صدا نمی کند

بلی دگر کسی مرا صدا نمی کند

چو آینه شکسته ای

به یاد روز اولم

کسی دگر ز یاد دل

مرا رها نمی کند

تو نیز رفتی و زمان

تو را جدا نمی کند

شعر از سارا

/ 0 نظر / 5 بازدید