توقف

تورا ديدم
نه يگانه بودی
نه بي همتا
مرا ديدی
نه يگانه بودم
نه بی همتا
.
.
.
صدايم کردی
سرنجنباندم
آرزويم کردی
دل نگرداندم
.
.
.
لخظه ای چند
از برايم ماندی
چه يگانه گشتی وبی همتا
من نیز
تو را ماندم
چه يگانه گشتم من
چه بی همتا
(آزاده - ۸۶)

/ 0 نظر / 5 بازدید