دادگاه

دوستانم
گله میکنند
که شعر هایم همه به نام تو امضا شدند
...
به نگاه های پرسشگر بگو
که شعر ...
دادگاه من است .
و بی رحمی ها را ...
همینجا
دادخواهم خواست
اینجا.....
احساس هایم را
کتبا
از تو پس می گیرم .

ساره احمدی (س.سکوت)

/ 0 نظر / 5 بازدید