22بهمن


چقدر بگویم جایت خالیست تا باورم کنی ؟

گاهی حس می کنم دیوانه ام ! دیوانه ام که می دانم نیستی و برای من انگار هستی .... دیوانه ام ! 

 22 بهمن1396 

/ 8 نظر / 132 بازدید
zakhmeaseman

ما همه و همیشه به دنبال جبران خود با دیگری هستیم ....درست و غلطش را نمی دانم , فقط می دانم آنچه که ما در وجود

zakhmeaseman

همه ما به دنبال جبران خودمان در وجود دیگری هستیم , بخشی از ما که با دیگری است ....گاهی ما را به ما برمی گردانند و گاهی ما را پس نمی دهند و ما همچنان آواره خودمان در زندگی سرگردانیم ...تا بلکه شاید روزی به خودمان رسیده و خودمان را پیدا کنیم ...و به قول شما همه گرفتاریم !!

masterazar

@hesegharib880704 سپاسگذارم این عکس 22 بهمن گرفتیم اون شاخه گل هم هدیه است داستان داره خیلی زیباست