گاهی

 باید نبخشید کسی را که تو بارها او را بخشیدی و نفهمید تا این بار در آرزوی بخشش تو باشد. گاهی نباید صبر کرد باید رها کردو رفت تا بداند که اگر ماندی رفتن بلد بوده ای ! گاهی بر سر کارهای که برای دیگران انجام می دهی باید منت گذاشت تا آن را کم اهمیت ندانند. گاهی باید بد بود برای کسی که فرق خوب بودنت را نمی داند .

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید