انعکاس

نیلوفر ملا حسنی
به قلـب ما نظـری کن ؛نزاریعنی این
گل غـمـت که شکـوفد ، بهار یعنی این
چو بی قـرار بخوانـند بلـبلان به چمـن
دلم به دام تو مانَـد ،قـراریعنی این
اگـر که دام نبیـند کـبـوتــر دل ما
نه آب ودانـه خورَد،روزه داریعنی این
به چنگ عشق فـتاده است پاره پاره دل
زبان عشق سُرایـد : سه تـار یعنی این
نه دیده بر در باشد ؛ دویده درراهیم
به چشم عاشـق ما ، انتـظار یعنی این
نه راکدیم ، که فوّاره ی وجود خودیـم
به اشک ما بنـگر ، آبشـار یعنی ایـن
تو شمسی و تو قمر ، من زمین بی بروبار
دلم به دور تو گردد ، مـدار یعنی این
به چشم دل همه جا انعکاسی از رخ اوست
همیـشه دیـدن ِ روی نـگار ، یعنـی این

/ 0 نظر / 5 بازدید