عاشقانه اى

عاشقانه اى از رضا آشفته :
سنگ نمی شکند از نگاه تو
مرا ببین خیمه آتش می زنم
زمین را گرد خود می گردانم
پری کوچک دریایی از من نگریز
سنگ نبشته ها در دل تو پنهان است
اگر روزی مرا افتخار دیدنت باشد
به تو یکرنگی سنگ و صخره را می آموزم
نگاهت نمی شکند از سنگ
سنگریزه ها را زیر پا می رقصانی
امید تو گشودن پنجره ی فولادی است رو به دریا
تو با سنگ نگاهم را می شکنی
بی آنکه آه مرا آویزه ی گوشت کنی
سنگ می شکند
با دلشکستگی پری کوچک دریایی

/>/>ارسال از رضا آشفته/>/>

/ 0 نظر / 5 بازدید