مگر چه كرده ام

پروانه فتاحی طاهری

بگو بگو، بگو به من
 مگر چه ديده اي ز من
 بگو به من
تو خوب من
 چرا ، چرا ، مگر چه كرده ام به تو
 ببين كه گلشن وجود من
 چگونه تشنه ي بهار توست ؟
 مگر اميد من رسيدن وصال توست
 بگو بگو ، قسم به جان تو
 به رويش ستاره ها
 به ماه ، كهكشان و راه آن
قسم به شب ، به روز
 به ظلمت شبانه ام
 به كلبه ي خرابه ام
 قسم به روح پاك خود
كه چون نسيمي از سحر
 به روح پر شرر زند
مرا نمي رسد خبر
 ز فطرت درون تو
 بگو ، بگو ، مگر چه كرده ام به تو؟

/ 0 نظر / 7 بازدید