روز آغاز تمام احساس ۱

امروز برايت روز ديگر است
روز آغاز تمام احساس
روز ميلاد صداقت در عشق

امروز نسيم مهمان توست
امروز نسيم عطر شکوفه های دوستی را می پاشد
بر سنگ فرش خانه ات
بر برگ برگ نگاهت

امروز به کوچه خيال برو
و با دستهای پر از مهرت
برگهای زرد پائيز را از بستر سرد کوچه ها جمع کن
و برايشان از تولد بهار بگو
از صداقت کلامت

امروز زير نگاه باران به حياط خانه برو
و برای ياس آبستن از فردا بگو

امروز عاشق شو و در خلوت عشقت
تصويری از روزهای سبز زندگی بساز
و وفا را ميهمان اين خلوت کن.

۱۹/نوامبر/۲۰۰۶

دلارام نژاد
/ 0 نظر / 5 بازدید