دلنوشته از خودم

آهای تو لباس مشکی رنـــگ غمزده  , اما حضورت همیشه رنگین کمان
گاهی نگاهم میکنی اما باز هم بی کلامی میروی 
همین 2 عکست  ؛ از خودت بیشتر با من حرف میزنند
بعد هر رفتنت همیشه با گریه درگیرم

 

دلم آشوب و غوغاست این بار ببین
حال و پریشانی  قلبم را
شب که میشود , درست  در ساعت صفر و صفر دقیقه
باز هم یاد و یادت رهایم نمی کند
و در صفر و یک دقیقه من میمانم و من 


/ 0 نظر / 5 بازدید