پری واران غزل

در غرقابه زندگی

غرق کشتيان خرابيم

که در ساحل بی مکنی

همچو خرچنگانی دندان گرد

به دام اختاپوس هوس افتاديم

در تحمل ما آيا می گنجد نگاهی

که زاينده باشد در جان ما؟

بسان پری واران غزل

م.نهانی

/ 0 نظر / 5 بازدید