فدايی

اگر ياسم
اگر انبوه احساسم
دل و روح و تن و جانم
و حتی جمله احساسم
فدايت سوگل نازم
عزيزم
نغمه ی سازم
تو گر خواهی سرم را زير پاهايت می اندازم
تو گر خواهی شب و روزم برايت شعر می سازم
شب و روزم فدايت ناز ِ افروزم ...
یاس مجنون
/ 0 نظر / 7 بازدید