می دونم که برمیگردی

نغمه مقصودلو
اومدی مثل تموم آدما
خنده هایم را شنیدی
با نگاهی سردو خاموش ،بی تفاوت
از من و غمهام رمیدی

کاش می دونستی دروغه
گلهای خنده لبهام
پر تنهایی وسوزه
همه روزها و شبهام

کاش تو چشمای غمینم
نیاز عشق و می دیدی
روی صفحه نگاهم
نقش عشقی می کشیدی

کاش می فهمیدی غریبم
میون این همه آدم
ولی با این همه غربت
یاد تو می کنه شادم

می دونم که برمی گردی
روزی با دل شکسته
می نشینی در کنارم
غمگین و تنها و خسته

نیاز عشق و می بینم
توی چشمای غمینت
قصه تلخ غریبی
که نوشته رو جبینت

می کشم روی نگاهت
نقش پاک شیفتگی را
می نویسی روی قلبم
رمز عشق و سادگی را
قصه دلدادگی را ...

/ 0 نظر / 5 بازدید