این بار نخوانده مـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــرا بفهم....

آرزو دارم روزی این همه عاشقانه نوشتن را ببینی
و با خود بگویی ...

خدا بگذرد از این منِ کم‌حواس!

که حواسش به این همه سکوت عاشقانه تو نبود!

که… آن‌قدر داد و بیداد کردی،

نفهمیدم چشم‌هایت مدام عشق را زمزمه می‌کنند!…

که نگاهت طعم ناب عشقی را دارند!…  .

و من ...

میگویم حتی اگر دیر آمدی باز هم برایم بنویس من منتظر ام 

منتظر تو ...

 

/ 0 نظر / 6 بازدید