حراج شعر

چوب حراج زدم / دست در جيبت کن / پول خردت را بشمار / اندکی بيش نباشد شايد / شعر من ارزان است / به ريالی از عشق ، می توانی بخری ، همه ی احساسم ، به پشيزی هر چند ...

بابک رحمتی

/ 0 نظر / 5 بازدید