خیام

ای کاش که جای آرامیدن  بودی          یا این ره دور را رسیدن بودی

کاش از پی صد هزار سال از دل خاک   چون سبزه امید بر دمیدن بودی               خیام

/ 0 نظر / 5 بازدید