زمستان پار آمد و غم با خود آورد

زمستان پار آمد و غم با خود آورد
به دست من سپردش و خودش رفت
به من گفتا: تو را گويند امينی
چو جانت حفظ کن آنرا که روزی
چو برگردم باز پس گيرم اين امانت
چه سرد و سخت بود يارب تو دانی!
چه زجری من کشيدم تا که آمد
وليکن تا مرا ديدش بگفتا:
چه بهتانی ...تو را من می شناسم!!!؟؟؟

سمیرا- قاصدک تنها

/ 0 نظر / 5 بازدید