نقاب

 نقشی از رنگ خدا
بر چهره ات
آنگاه
تو بی شرم رقص آتش را می پرستی
صدايت سکوتی پست
و هوسناک تر از نگاهی مست
بر سراسر شهر پيچيده
آنگاه من
بی خداتر از تو
خبر عشق را می خوانم

شعر از میثم همرنگ

/ 0 نظر / 5 بازدید