برو دنبال رويايت

من اينجا با تو ام يارا
اگرچه از تو دورم من
در اينجا هست دلم آرام
خبر نيست ازشبای غم!
...................
تو و چشمان زیبایت
من و دلهای بی تابت
تو ای افسون تر از افسون
برو دنبال رویایت!

دریا مهربان ( مریم )
/ 0 نظر / 5 بازدید