آن لحظه...

لحظه دیدن یار...
پشت یک صفحه خالی ، مثل دیوار...
مثل پیچیدن یک عطر عزیز...
یک رایحه نرم...
که مرا مست و خراب...
در طلب بازگشایی دو دست...
که در آن جای بگیرد یک یار...
و به هم گیره شود دستانم...
و گره بر لب یار...

لحظه دیدن یار...

پشت یک صفحه خالی ، مثل دیوار...
علیرضا فکری
/ 0 نظر / 5 بازدید