به اين ديار

به اين ديار عرق جبين به انحصار نيست
 گل لاله ونسترن به اين بهار نيست
 چون بنگري به جانب خويش در فراغ بهار
اشك چشم آشيانه ها روان ، و ديده خمار نيست
 به اين ديار غم انگيز وغبار آلود
ديده ها به در ، در انتظار يار نيست
 يا رب چه كرده ام من اسير
گناه ناكرده به جهنم و راه فرار نيست

صمد نارونی

/ 0 نظر / 5 بازدید