کلبه متروک

اینم یک شعر در وصف دهکده به سفارش اهالی دهکده  04.gif
تورفتنی شدی/وبعدازتو/پرنده ای برلب پنجره ام ننشست/وآوازی نخواند/ومن همان کلبه متروکی ماندم در همان دهکده /که سالهاست کسی سراغم رانمی گيرد.


دانیال رحمانیان.

/ 0 نظر / 5 بازدید