عين خزون

مسعود فرد منش
بهار دارم عين خزون
چه اين زمون ، چه اون زمون
*
در حسرت مال و منال
دارم ميرم رو به زوال
هر روز يه پله پس ميرم
همين روزا ز نفس ميرم
**

از بس نشستم انتظار
رفته ز يادم لاله زار
چراغ خونه م روشنه
روشن نه !
سوسو مي زنه
***
"
چرخم نمي چرخه ولي چرخش مي دم با يا علي
/ 0 نظر / 5 بازدید