يک روز

یک روز ترا
از محله ی کودکی هایت می دزدم
با تمام سر خوشی و شادمانی ات
با تمام خنده هات،با لبان شیرینت
و چشمهات،
که سبزی بهارهای مرا دارند...
یک روز ترا
می دزدم
برای همیشه،
نه...
برای خودم!
رها-12/11/
زه ره ( Raha)

/ 0 نظر / 6 بازدید