خلوتکده بلوری

خلوتکده ام بیا و ببین چه سوت و کور است

نشانیش همین دو سه کوچه نزدیک یا دور است

در ضمیر دل این خلوتکده زیبا رویایی

مصالحش از جنس شیشه نه از الماس و بلور است

اما چه کنم که بی تو کم فروغ بی نور است
ارسال از محسن نارونی
/ 0 نظر / 5 بازدید